وبلاگ هگزاسافت

ارائه جدیدترین مطالب علمی ، فرهنگی ، تکلونوژی و فناوری ، اپلیکشن ، اخبار ، فیلم و آهنگ ، بازی ، نرم افزارحمایت مالی

شما می توانید برای هر چه بهتر شدن مطالب سایت و ارائه مطالب جدید ، آموزش تکلونوژی های جدید از سایت حمایت مالی کرده تا این آموزش ها با حمایت های شما تهیه و در سایت انتشار یابد

پروژه ارسال ایمیل در تلفن های اندرویدی


نویسنده : علی خازنی
دسته بندی : پروژه
1395/11/26

call in android

 

 

 

 

 

 

پروژه ارسال ایمیل در اندروید

 

File: activity_main.xml

    <RelativeLayout xmlns:androclass="http://schemas.android.com/apk/res/android"  
        xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"  
        android:layout_width="match_parent"  
        android:layout_height="match_parent"  
        tools:context=".MainActivity" >  
      
        <EditText  
            android:id="@+id/editText1"  
            android:layout_width="wrap_content"  
            android:layout_height="wrap_content"  
            android:layout_alignParentRight="true"  
            android:layout_alignParentTop="true"  
            android:layout_marginRight="22dp"  
            android:layout_marginTop="16dp"  
            android:ems="10" />  
      
        <EditText  
            android:id="@+id/editText2"  
            android:layout_width="wrap_content"  
            android:layout_height="wrap_content"  
            android:layout_alignLeft="@+id/editText1"  
            android:layout_below="@+id/editText1"  
            android:layout_marginTop="18dp"  
            android:ems="10" >  
      
            <requestFocus />  
        </EditText>  
      
        <EditText  
            android:id="@+id/editText3"  
            android:layout_width="wrap_content"  
            android:layout_height="wrap_content"  
            android:layout_alignLeft="@+id/editText2"  
            android:layout_below="@+id/editText2"  
            android:layout_marginTop="28dp"  
            android:ems="10"  
            android:inputType="textMultiLine" />  
      
        <TextView  
            android:id="@+id/textView1"  
            android:layout_width="wrap_content"  
            android:layout_height="wrap_content"  
            android:layout_alignBaseline="@+id/editText1"  
            android:layout_alignBottom="@+id/editText1"  
            android:layout_alignParentLeft="true"  
            android:text="To:" />  
      
        <TextView  
            android:id="@+id/textView2"  
            android:layout_width="wrap_content"  
            android:layout_height="wrap_content"  
            android:layout_alignBaseline="@+id/editText2"  
            android:layout_alignBottom="@+id/editText2"  
            android:layout_alignParentLeft="true"  
            android:text="Subject:" />  
      
        <TextView  
            android:id="@+id/textView3"  
            android:layout_width="wrap_content"  
            android:layout_height="wrap_content"  
            android:layout_alignBaseline="@+id/editText3"  
            android:layout_alignBottom="@+id/editText3"  
            android:layout_alignParentLeft="true"  
            android:text="Message:" />  
      
        <Button  
            android:id="@+id/button1"  
            android:layout_width="wrap_content"  
            android:layout_height="wrap_content"  
            android:layout_alignLeft="@+id/editText3"  
            android:layout_below="@+id/editText3"  
            android:layout_marginLeft="76dp"  
            android:layout_marginTop="20dp"  
            android:text="Send" />  
      
    </RelativeLayout> 

File: MainActivity.java

 

    package com.example.sendemail;  
      
    import android.os.Bundle;  
    import android.app.Activity;  
    import android.content.Intent;  
    import android.view.Menu;  
    import android.view.View;  
    import android.view.View.OnClickListener;  
    import android.widget.Button;  
    import android.widget.EditText;  
      
    public class MainActivity extends Activity {  
        EditText editTextTo,editTextSubject,editTextMessage;  
        Button send;  
        @Override  
        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
            super.onCreate(savedInstanceState);  
            setContentView(R.layout.activity_main);  
              
            editTextTo=(EditText)findViewById(R.id.editText1);  
            editTextSubject=(EditText)findViewById(R.id.editText2);  
            editTextMessage=(EditText)findViewById(R.id.editText3);  
              
            send=(Button)findViewById(R.id.button1);  
              
            send.setOnClickListener(new OnClickListener(){  
      
                @Override  
                public void onClick(View arg0) {  
                     String to=editTextTo.getText().toString();  
                     String subject=editTextSubject.getText().toString();  
                     String message=editTextMessage.getText().toString();  
                       
                      
                     Intent email = new Intent(Intent.ACTION_SEND);  
                      email.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, new String[]{ to});  
                      email.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, subject);  
                      email.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, message);  
           
                      //need this to prompts email client only  
                      email.setType("message/rfc822");  
           
                      startActivity(Intent.createChooser(email, "Choose an Email client :"));  
           
                }  
                  
            });  
        }  
      
        @Override  
        public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {  
            // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.  
            getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu);  
            return true;  
        }  
      
    } 

دانلود کامل سورس : دانلود


علی خازنی

مهندس تکلونوژی نرم افزارهستم 25 سال دارم و مدیر ارشد گروه نرم افزاری ویوسافت رو برعهده دارم این سایت رو برای برنامه نویسان و دانشجویان رشته نرم افزار و کامپیوتر و کلیه علاقه مندان این رشته طراحی کردم بتوانم کمک کوچکی برای این عزیزان کرده باشم .

ارسال دیدگاه


کد امنیتی را وارد کنید
hexasoft